[1]
Zong-Yu Chang, Xin Duan, Zhong-Qiang Zheng, Lin Zhao, Yu-Hu Yang, Xian-Yi Zhou, Peng Zhu and Jing-Wen He 2020. Nonlinear Dynamic Analysis of Direct Acting Tensioner of an Offshore Floating Platform. Advances in Technology Innovation. 5, 3 (Jul. 2020), 182–189. DOI:https://doi.org/10.46604/aiti.2020.4529.