ZONG-YU CHANG; XIN DUAN; ZHONG-QIANG ZHENG; LIN ZHAO; YU-HU YANG; XIAN-YI ZHOU; PENG ZHU; JING-WEN HE. Nonlinear Dynamic Analysis of Direct Acting Tensioner of an Offshore Floating Platform. Advances in Technology Innovation, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 182–189, 2020. DOI: 10.46604/aiti.2020.4529. Disponível em: https://ojs.imeti.org/index.php/AITI/article/view/4529. Acesso em: 27 may. 2024.