Zong-Yu Chang, Xin Duan, Zhong-Qiang Zheng, Lin Zhao, Yu-Hu Yang, Xian-Yi Zhou, Peng Zhu, and Jing-Wen He. “Nonlinear Dynamic Analysis of Direct Acting Tensioner of an Offshore Floating Platform”. Advances in Technology Innovation 5, no. 3 (July 1, 2020): 182-189. Accessed October 28, 2021. https://ojs.imeti.org/index.php/AITI/article/view/4529.