[1]
Zong-Yu Chang, Chao Deng, Jia-Kun Zhang, Zhan-Xia Feng and Zhong-Qiang Zheng 2020. Propulsion Performance Analysis of Wave-powered Boats. International Journal of Engineering and Technology Innovation. 10, 2 (Apr. 2020), 121–129. DOI:https://doi.org/10.46604/ijeti.2020.4276.