Zong-Yu Chang, Chao Deng, Jia-Kun Zhang, Zhan-Xia Feng, and Zhong-Qiang Zheng. 2020. “Propulsion Performance Analysis of Wave-Powered Boats”. International Journal of Engineering and Technology Innovation 10 (2):121-29. https://doi.org/10.46604/ijeti.2020.4276.