Zong-Yu Chang, Chao Deng, Jia-Kun Zhang, Zhan-Xia Feng, and Zhong-Qiang Zheng. “Propulsion Performance Analysis of Wave-Powered Boats”. International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 10, no. 2, Apr. 2020, pp. 121-9, doi:10.46604/ijeti.2020.4276.